piątek, 22 sierpnia 2014

Gniewliwiec

Bardzo piękne słowo! Bardzo archaiczne. Bardzo zapomniane. Ale zrozumiałe: oczywiście gniewliwiec to "człowiek skłonny do gniewu, łatwo się gniewający; złośnik". A przymiotnik gniewliwy jeszcze ma swoje miejsce w słowniku, choć z dodatkiem przestarz. Czy ja więc jestem gniewliwieczką? Złośnicą? Gniewam się w tych dniach bardzo bardzo, że lato przy morzu wattowym skończyło się na amen i już nastąpiła zima.

Brak komentarzy: